Категория: <span>от Админ</span>

Мерки срещу Грип и Коронавирус COVID-19

Превантивни мерки за ограничаване на инфекции от Грип и Коронавирус С цел запазване здравето на пътници и персонал и ограничаване разпространението на вирусните инфекции по време на превоз : такси Русе до Букурещ – 70 лева такси град Букурещ до Русе – 70 лева такси Русе до летище Отопени – …

Call Now Button